Efter 7 uger er du klar til teoriprøve, og herefter til den praktiske prøve afhængig af om du har brug for ekstra køretimer, og hvor lang ventetid politiet har på køreprøver.

Undervisningen i teori er med moderne materialer, computer/projektor/tavle, og du vil i hele forløbet kunne teste dig selv med prøver som svarer til politiets.

Køretimerne vil  starte fra gartnerskolen i Beder, eller Dgi huset Århus, eller efter aftale, som f.eks Malling eller Mårslet.

Undervisningen følger de fastlagte regler, hvilket blandt andet betyder at du skal skifte mellem teori og praksis, og at du skal køre på forskellige tidspunkter og under forskellige trafikale forhold.

16 kørelektioner på vej er lovens absolutte minimumskrav. Det normale antal kørelektioner i Århus ligger mellem 16 – 25 lektioner.

Her kan du teste hvor  god du er til teori