Personlige oplysninger

I forbindelse med kørekortforløbet har køreskolen brug for nogle personlige oplysninger fra dig:

Navn, adresse, mobilnummer, e-mail, cpr nr.

Oplysningerne bruges til kommunikation om og under forløbet. De bruges endvidere til at oprette

et forløb hos Borgerservice, samt indlevering af en ansøgning som du selv udfylder.

Du bliver også oprettet i et landsdækkende datasystem som bruges til godkendelse af køreelever

hos Borgerservice og til Booking af køreprøver. Det hedder koreprovebooking.dk.

Du giver samtykke til at køreskolen indsamler ovenstående oplysninger ved din underskrift på

lektionsplanen.

Oplysningerne videregives eller sælges ikke på nogen måde til tredjemand, og ingen personfølsomme

oplysninger bliver registreret. Du har ret til indsigt i hvilke oplysninger køreskolen har om dig.

 

Fotosamtykke

Efter bestået køreprøven er der mulighed for at få taget et foto.

Det er helt dit valg om det skal ske. Når du samtykker til at få taget et foto, giver du samtykke til at

det må offentlig gøres på sociale medier.

 

Hvad bruges oplysningerne iøvrigt til

Når du tilmelder dig køreskolen, giver du samtykke til at vi kan kontakte dig via mail, sms og telefon.

Henvendelser kan være vedrørende: køretidspunkter, udsendelse af fakturaer, evt. rykkerskrivelse

og øvrige oplysninger om forløbet.

 

Sletning af Data

Vi sletter dine data når de ikke længere er nødvendige i forhold til ovenstående.

Du kan rette henvendelse til køreskolen, hvis du er i tvivl om hvordan du er registreret og

ønsker data slettet.