Pris pr. 1/9  2020

Teoriundervisning, manøvrebane og køreteknisk anlæg 6500
16 kørelektioner 6900
I alt 13400

Du får 4 mdr. gratis online adgang til teoriundervisning, prøver mm

Ekstra køretimer pr. lektion   kr 500

Leje af bil til køreprøve kr 500

Hertil kommer prøvegebyr til politiet kr. 600, samt udgifter til foto og lægeerklæring.

Obligatorisk førstehjæipskursus 300 – 500kr

Den 3. uge i forløbet betales kr. 6500 og i 7. uge betales kr. 6900
Ekstra kørelektioner betales inden køreprøven.